Detach House/18 Pik Uk Tsuen Road, Sai Kung Hong Kong

HKD 72K
Property Details

Detach House/18 Pik Uk Tsuen Road, Sai Kung Hong Kong

HKD 72K
Description

Pik Uk Tsuen Road

House - Sai Kung Hong Kong